Interakcije lijekova

Što su interakcije lijekova?

Interakcije lijekova možemo definirati kao promjenu učinka jednog lijeka zbog istodobne ili prethodne primjene drugog lijeka. Jednostavnije rečeno, one se pojavljuju kada učinci lijekova koji se uzimaju nisu jednostavan zbroj učinaka pojedinačnog lijeka.

Valja naglasiti da je područje interakcija lijekova vrlo opširno i složeno, stoga se danas govori o klinički značajnim interkacijma lijekova – a to su one koje nisu samo teorijske, već realno utječu na pacijentovo zdravlje, sigurnost i ishod terapije. Dakako, interakcije mogu biti i poželjne npr. kombinacija dvaju lijekova koji zajednički jače djeluje na liječenje boli.

Svjedoci smo uzimanja sve većeg broja lijekova, što povećava mogućnost nastanka interakcije. Smatra se da već uzimanje više od 3 lijeka predstavlja opasnost za nastanak interakcija.

Koji lijekovi najčešće stupaju u interakcije i koji su pacijenti u najvećem riziku?

Postoje neke skupine lijekova koje imaju veliki potencijal za stupanje u interakcije. To su antiepileptici, lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija, neki antibiotici npr. eritromicin, rifampicin, zatim alopurinol, verapamil, neki antikoagulacijski lijekovi. Popis je vrlo dugačak. Stariji bolesnici s kroničnim bolestima u najvećoj su opasnosti od interakcija lijekova. S jedne strane, uzimaju najviše lijekova, a  s druge metabolizam lijekova je u starijoj dobi promijenjen. Sporije rade bubrezi i jetra (glavni organi za uklanjanje i izlučivanje lijekova), gubi se mišićna masa te povećava udio masti, i mijenja se sastav proteina u krvi koji prenose lijekove.

Pone
grejpkad zaboravljamo da postoje interakcije lijekova i hrane i pića koja uzimamo. Najbolji je primjer običnog grejpa – on može uzrokovati vrlo snažne interakcije s ozbiljnim posljedicama. Nadalje, pušenje i konzumiranje alkohola svakako utječu na sudbinu lijeka u našem organizmu.

Kakve sve interakcije postoje i gdje se odvijaju?

Farmakokinetikom lijeka zovemo ono „što organizam čini lijeku“ – to su apsorpcija (preuzimanje lijeka u organizam putem probavnog trakta), distribucija (raspodjela lijeka putem krvi do tkiva), metabolizam (neutralizacija tj. razgradnja lijeka u organizmu) te izlučivanje lijeka putem bubrega ili jetre.

git sustavU fazi apsorpcije mogu nastati vrlo značajne interakcije. Lijekovi mogu mijenjati kiselost želuca, pokretljivost crijeva i mirkofloru crijeva, te direktno vezati druge lijekove na sebe u probavnom sustavu, a sve to može utjecati na opseg preuzimanja drugog lijeka u naš organizam.

Uzimate li kalcij, željezo, ili neke obične lijekove za žgaravicu oni mogu zbog sastava soli vezati antibiotike u probavi i smanjiti njihovu koncentraciju u krvi. Tako se može dogoditi da dobijete antibiotik tetraciklin za neku upalu i zbog uzimanja vitamina i minerala uvelike smanjiti njegov odlazak u krv. Time se može dovesti u opasnost izliječenje infekcije.

Ako uzimate lijekove za žgaravicu kao što je Controloc control®, Peptoran 150®, PeptoranMax® ili Ulcodyn® koji se mogu kupiti u slobodnoj podaji i uzimate lijekove za liječenje gljivičnih oboljenja noktiju, kože ili spolnog sustava, može doći do smanjenjene koncentracije lijeka u krvi gotovo za polovicu. Tako se može produžiti liječenje gljivičnih oboljenja koja ionako dugo traju.

Interakcije u fazi distribucije i metabolizma

Manje su značajane interakcije u fazi distribucije, a najznačanjije i najbrojnije su interakcije u fazi metabolizma, koje se odvijaju u jetri.

Gotovo oko trećinu mase jetre čine stanice koje razgrađuju i neutraliziraju za organizam štetne i nepoznate tvari, pa tako i lijekove. Enzimi koji pri tome sudjeluju nazivaju se CYP enzimama i danas o njima postoje čitave baze podataka.

cypOsnove pojave interakcija u fazi metabolizma su tzv. inhibicija i indukcija enzima CYP. Nastaju između lijekova koji se „natječu“ za isti enzim tj. isto mjesto na kojem se razgrađuju.

Inhibicija jest vezivanje nekog lijeka na enzim, čime se usporava i smanjuje metaboliziranje drugih lijekova koji se metaboliziraju tim enzimom. Slikovito govoreći, jedan lijek se čvršće veže za enzim od drugih,“blokira ga“, a posljedica toga je u pravilu da koncentracije drugih lijekova u krvi rastu! To može biti vrlo opasno, posebno za neke rizične skupine lijekova kod kojih i malena promjena koncentracije u krvi može iz terapijskog učinka prijeći u u toksičan učinak.

Indukcija jest takvo vezivanje lijeka na enzim da enzim jače i brže razgrađuje druge lijekove koji se razgrađuju tim enzimom. Lijekovi koji induciraju enzim slikovito prikazano ubacuju ga u „treću brzinu“. Rezultat toga je najčešće da enzim brže razgrađuje druge lijekove i njihova koncentracija u krvi može pasti toliko nisko da se smanji njihov ljekovit učinak.

U tablici su prikazani najčešći induktori i inhibitori iz prakse.

INDUKTORI INHIBITORI
Barbiturati – antiepilpetici Alopurinol Amiodaron
Karbamazepin Ciprofloksacin Eritromicin
Fenitoin Itrakonazol Ketokonazol
Rifampicin Verapamil Valproati

Intrakcije u fazi izlučivanja

Promjena kiselosti urina ili ubrzan ili usporen rad bubrega uzrokovan lijekova može promijeniti izluivanje lijekova. To se može koristiti u praksi kod trovanja npr. Aspirinom® kada se daju lijekovi koji zalužuju mokraću te se tako ubrzava izlučivanje acetilsalicilne kiseline.

Farmakodinamičke interakcije

receptorFarmakodinamikom nazivamo „ono što lijek čini organizmu“. Pod tim podrazumijevamo njegovo djelovanje na ciljanim organima i tkivima, točnije staničnim dijelovima kao što su enzimi, razni receptori, ionski kanali. Takve se interakcije događaju na mjestu djelovanja lijeka. Dijelimo ih na antagonisitčke, aditivne, uzrokovane promjenama u transportnim mehanizmima lijeka, poremećajem ravnoteže elektrolita i indirektne.

Na ovom mjestu nećemo deljnije raspravljati o mehanizmima jer su oni vrlo složeni, te je za razumijevanje potrebno veliko znanje farmakologije i fiziologije, pa i bazičnih kemijskih zakona.

Kako Vam farmaceut može pomoći?

Kako znati jeste li baš Vi u opasnosti od interakcije lijekova? Jeste ako uzimate veći broj lijekova, kronični ste bolesnik, starije životne dobi ili uzimate neke od lijekova navedene u ovom članku. Interakcije lijekova su najintenzivnije kada se u terapiju uvodi ili iz nje isključuje neki lijek koji može ući u interakciju.

skrbU takvim procjenama obavezno je savjetovanje sa stručnom osobom, liječnikom i farmaceutom, a ponekad je potreban i rad cijelog tima stručnjaka. Naša ljekarna posjeduja program koji olakšava pronalazak potencijalnih interakcija. Stoga nam se možete s povjerenjem obratiti, ako sumnjate da ste rizičan bolesnik. Područje interakcija lijekova vrlo je zanimljivo i značajno, te je novi izazov za nas farmaceute u nastojanju da Vam pružimo što bolju skrb.